The Walking Dead

The Walking Dead

The Walking Dead – Shareware –
5 Stars User Rating
Các đi bộ chết, một episodic, đồ họa cuộc phiêu lưu video game Series phát triển và được xuất bản bởi telltale trò chơi, dựa trên loạt truyện tranh đi bộ Dead Book.

Tổng quan

The Walking Dead là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi The Walking Dead.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 94 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của The Walking Dead hiện thời không rõ. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 06/05/2012.

The Walking Dead đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của The Walking Dead đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho The Walking Dead!

Cài đặt

người sử dụng 94 UpdateStar có The Walking Dead cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.